Platenie členských poplatkov - sezóna 2012/2013

Streda, 19 Spetember 2012 15:50 HC administrator
 Tlač

 

Veková kategória
PP
1 - 3. roč.
4-5. roč.
MLŽ
STŽ
D+J
Plabu prosíme realizovať priamo na účet klubu HC Lučenec, č.účtu : 0059331250/0900, do popisu platby treba uviesť celé meno hráča. Prosime nehradiť členské formu poštovej poukážky!!! Ak sa nedá realizovať úhrada prevodom/vkladom na účet -> info u vedúceho mužstva.
Suma
120
180
220
240
240
140
1
*
60
80
80
80
50
30. september 2012
2
*
60
80
80
80
50
15. december 2012
3
*
60
60
80
80
40
28. február 2013
V prípade, že sú členmi HC súrodenci, poplatok platí len starší z nich (podľa stanovených pravidiel). Rodinám v hmotnej núdzi (po zdokladovaní daného stavu) bude poskytnutý individuálny program. V prípade vybavenia sponzorského v min. výške 500 Eur sa odpúšťa členský poplatok.
PP - predprípravka. Platí sa 15Eur/mesačne máj, jún 2012 (letná príprava) a od septembra 2012 do marca 2013. Môže sa vyplatiť aj celá čiastka naraz tzn. 120Eur.