SDP 4. ročník rozpis zápasov

Utorok, 10 August 2010 23:59 HC administrator
 Tlač

  Počet účastníkov :   16

  1.   HC ´05 Banská Bystrica
  2.   HK  Brezno
  3.  HC 07 Detva
  4.  MHK Dolný  Kubín
  5.  MHK  Dubnica nad Váhom
  6.  MHK 32 Liptovský Mikuláš
  7.  HC Lučenec
  8.   MHC Martin  a.s.
  9.  HK TJ Iskra Partizánske                                            
10.   HK 95 Považská Bystrica
11.   MŠHK Prievidza                                                  
12.   HK Púchov
13.  HKM Rimavská Sobota
14.  MHK Ružomberok
15.  HKM Zvolen                                                          
16.   MsHK Žilina

Veková kategória   :                                                     narodení po 31. 08. 2000 do 01. 09. 2001
Hrací systém          : Turnajovým systémom 
Hrací deň                :  sobota, resp. po dohode hokejových klubov  
Úradný začiatok     :   po dohode hokejových klubov

Všeobecné ustanovenia :

1.Stretnutia SDP 4. ročník – minihokej sa hrajú turnajovým systémom družstiev  ako  aj  po   vzájomnej  dohode  hokejových  klubov.  
2. Stretnutia  SDP  4.  ročník   môžu   rozhodovať  len  rozhodcovia,  ktorí  majú  platnú licenciu rozhodcu pre súťažný ročník 2010/2011.
3. Stretnutia   4.    tried   –   minihokej   sa   hrajú   podľa  „Pravidlá  minihokeja 2009 - 2011“ .
4. Štart  hráča  v  stretnutiach SDP  4.  ročník  –  minihokej  je  povolený  len na  základe   predloženia  zoznamu  hráčov  potvrdeného  SsZĽH  s priloženými kópiami preukazov poistenca.
5.   Rozhodcovia stretnutí  zodpovedajú  za  doručenie „  Zápisu o stretnutí “ na SsZĽH.
6.   Rozdelenie družstiev do skupín a termíny usporiadania turnajov  jednotlivými hokejovými klubmi :

    

      Skupina A:                                                   Skupina B:

      1. MHK Dolný Kubín -  13.11.                  1. MHK Dubnica n/Váhom – 6.11.

     2. MHC Martin  a.s. – 2.10.                        2. HK Iskra Partizánske – 24.10.

      3. HK 95 Považská Bystrica – 4.9.           3.MŠHK Prievidza – 25.9.2010

      4. MsHK  Žilina – 30.10.                                 4. HK Púchov – 4.12.2010

                                                                                        

       Skupina C:                                             Skupina D:

      1. HC ´05 Banská Bystrica - 22.12.           1. HK Brezno – 18.12.

     2. MHK 32 Liptovský Mikuláš – 19.12.      2. HC Lučenec – 27.11.

     3. MHK Ružomberok – 20.11.                    3. HKM Rim. Sobota – 15.01.

     4. HKM Zvolen  - 18.9.                                  4. HC 07 Detva – 15.2.