HC Lučenec

  •  Zväčšiť písmo
  •  Predvolená veľkosť písma
  •  Zmenšiť písmo
Úvod Sezóna 2010-2011 SDP 5. ročník rozpis zápasov

SDP 5. ročník rozpis zápasov

 Email  Tlač  PDF

Počet  účastníkov :  15

1.  HC ´05  B. Bystrica

2.  HK Brezno

3.  MHK  Dolný Kubín

4.  MHK Dubnica nad Váhom

5.  MHK 32 Liptovský Mikuláš

6.  HC  Lučenec

7.  MHC  Martin  a.s.

8.  MHK  Martin n.o. / diev. /

9.  HK TJ Iskra Partizánske

10.  HK 95 Považská Bystrica

11.  MŠHK Prievidza

12.  HK Púchov

13.  MHK Ružomberok

14.  HKM  Zvolen

15.  MsHK  Žilina

Veková kategória              : hráči narodení po 31. 08. 1999 do 01. 09. 2000

Hrací systém                      : každý s každým, 1 krát doma, 1 krát vonku

Počet kôl                             : 30 ( 2 x 15 )

Hrací deň                             : nedeľa

Úradný začiatok : o 13.15 hod

 

Hrací  deň a začiatok  stretnutí v domácom  prostredí :

 

MHC Martin a.s.                    : 14.30

HK Partizánske                    : sobota o 10.00 hod.

MHK Ružomberok               : sobota o 9.00 hod.

HK Púchov                           : 13.00 hod.

HKM Zvolen                          : 9.00 hod.

 

SD prípraviek - 5. ročník sa nevyhodnocuje ako dlhodobá súťaž a nevedú sa tabuľky    o odohraných stretnutiach.

 

1.   kolo:  nedeľa  05. 09. 2010

2.   kolo:  nedeľa  12. 09. 2010

5001

Martin  n.o.

-

voľno

5009

voľno

-

Brezno

5002

Ružomberok

-

B. Bystrica

5010

P. Bystrica

-

Púchov

5003

Lučenec

-

Zvolen

5011

Partizánske

-

Žilina

5004

Prievidza

-

D. Kubín

5012

L. Mikuláš

-

Martin  a.s.

5005

Dubnica

-

L. Mikuláš

5013

D. Kubín

-

Dubnica

5006

Martin  a.s.

-

Partizánske

5014

Zvolen

-

Prievidza

5007

Žilina

-

P. Bystrica

5015

B. Bystrica

-

Lučenec

5008

Púchov

-

Brezno

5016

Martin  n.o.

-

Ružomberok

3.   kolo:  nedeľa  19. 09. 2010

4.   kolo:  nedeľa  26. 09. 2010

5017

Ružomberok

-

voľno

5025

voľno

-

P. Bystrica

5018

Lučenec

-

Martin  n.o.

5026

Partizánske

-

Brezno

5019

Prievidza

-

B. Bystrica

5027

L. Mikuláš

-

Púchov

5020

Dubnica

-

Zvolen

5028

D. Kubín

-

Žilina

5021

Martin  a.s.

-

D. Kubín

5029

Zvolen

-

Martin  a.s.

5022

Žilina

-

L. Mikuláš

5030

B. Bystrica

-

Dubnica

5023

Púchov

-

Partizánske

5031

Martin  n.o

-

Prievidza

5024

Brezno

-

P. Bystrica

5032

Ružomberok

-

Lučenec

5.   kolo:  nedeľa  03. 10. 2010

6.   kolo:  nedeľa 10 . 10. 2010

5033

Lučenec

-

voľno

5041

voľno

-

Partizánske

5034

Prievidza

-

Ružomberok

5042

L. Mikuláš

-

P. Bystrica

5035

Dubnica

-

Martin  n.o.

5043

D. Kubín

-

Brezno

5036

Martin  a.s.

-

B. Bystrica

5044

Zvolen

-

Púchov

5037

Žilina

-

Zvolen

5045

B. Bystrica

-

Žilina

5038

Púchov

-

D. Kubín

5046

Martin  n.o.

-

Martin  a.s.

5039

Brezno

-

L. Mikuláš

5047

Ružomberok

-

Dubnica

5040

P. Bystrica

-

Partizánske

5048

Lučenec

-

Prievidza

7.   kolo:  nedeľa  17. 10. 2010

8.   kolo:  nedeľa  24. 10. 2010

5049

Prievidza

-

voľno

5057

voľno

-

L. Mikuláš

5050

Dubnica

-

Lučenec

5058

D. Kubín

-

Partizánske

5051

Martin  a.s.

-

Ružomberok

5059

Zvolen

-

P. Bystrica

5052

Žilina

-

Martin  n.o.

5060

B. Bystrica

-

Brezno

5053

Púchov

-

B. Bystrica

5061

Martin  n.o.

-

Púchov

5054

Brezno

-

Zvolen

5062

Ružomberok

-

Žilina

5055

P. Bystrica

-

D. Kubín

5063

Lučenec

-

Martin  a.s.

5056

Partizánske

-

L. Mikuláš

5064

Prievidza

-

Dubnica

9.   kolo:  nedeľa  31.  10.  2010

10.  kolo:  nedeľa  07. 11. 2010

5065

Dubnica

-

voľno

5073

voľno

-

D. Kubín

5066

Martin  a.s.

-

Prievidza

5074

Zvolen

-

L. Mikuláš

5067

Žilina

-

Lučenec

5075

B. Bystrica

-

Partizánske

5068

Púchov

-

Ružomberok

5076

Martin  n.o.

-

P. Bystrica

5069

Brezno

-

Martin  n.o.

5077

Ružomberok

-

Brezno

5070

P. Bystrica

-

B. Bystrica

5078

Lučenec

-

Púchov

5071

Partizánske

-

Zvolen

5079

Prievidza

-

Žilina

5072

L. Mikuláš

-

D. Kubín

5080

Dubnica

-

Martin  a.s.

11.   kolo:  nedeľa  14.  11.  2010

12.  kolo:  nedeľa  21. 11. 2010

5081

Martin  a.s.

-

voľno

5089

voľno

-

Zvolen

5082

Žilina

-

Dubnica

5090

B. Bystrica

-

D. Kubín

5083

Púchov

-

Prievidza

5091

Martin  n.o.

-

L. Mikuláš

5084

Brezno

Lučenec

5092

Ružomberok

Partizánske

5085

P. Bystrica

Ružomberok

5093

Lučenec

P. Bystrica

5086

Partizánske

Martin  n.o.

5094

Prievidza

Brezno

5087

L. Mikuláš

B. Bystrica

5095

Dubnica

Púchov

5088

D. Kubín

Zvolen

5096

Žilina

Martin  a.s.

13.  kolo:  nedeľa  28. 11. 2010

14.  kolo:  nedeľa  05. 12. 2010

5097

Žilina

-

voľno

5105

voľno

-

B. Bystrica

5098

Púchov

-

Martin  a.s.

5106

Martin  n.o.

-

Zvolen

5099

Brezno

-

Dubnica

5107

Ružomberok

-

D. Kubín

5100

P. Bystrica

-

Prievidza

5108

Lučenec

-

L. Mikuláš

5101

Partizánske

-

Lučenec

5109

Prievidza

-

Partizánske

5102

L. Mikuláš

-

Ružomberok

5110

Dubnica

-

P. Bystrica

5103

D. Kubín

-

Martin  n.o.

5111

Brezno

-

Martin  a.s.

5104

Zvolen

-

B. Bystrica

5112

Žilina

-

Púchov

15.  kolo:  nedeľa  12. 12. 2010

16.  kolo:  nedeľa  19. 12. 2010

5113

Púchov

-

voľno

5121

voľno

-

Martin  n.o.

5114

Brezno

-

Žilina

5122

B. Bystrica

-

Ružomberok

5115

P. Bystrica

-

Martin  a.s.

5123

Zvolen

-

Lučenec

5116

Partizánske

-

Dubnica

5124

D. Kubín

-

Prievidza

5117

L. Mikuláš

-

Prievidza

5125

L. Mikuláš

-

Dubnica

5118

D. Kubín

-

Lučenec

5126

Partizánske

-

Martin  a.s.

5119

Zvolen

-

Ružomberok

5127

P. Bystrica

-

Žilina

5120

B. Bystrica

-

Martin  n.o.

5128

Brezno

-

Púchov

17.  kolo:  streda  05. 01. 2011

18.  kolo:  nedeľa  09. 01. 2011

5129

Brezno

-

voľno

5137

voľno

-

Ružomberok

5130

Púchov

-

P. Bystrica

5138

Martin  n.o.

-

Lučenec

5131

Žilina

-

Partizánske

5139

B. Bystrica

-

Prievidza

5132

Martin

-

L. Mikuláš

5140

Zvolen

-

Dubnica

5133

Dubnica

-

D. Kubín

5141

D. Kubín

-

Martin  a.s.

5134

Prievidza

-

Zvolen

5142

L. Mikuláš

-

Žilina

5135

Lučenec

-

B. Bystrica

5143

Partizánske

-

Púchov

5136

Ružomberok

-

Martin  n.o.

5144

P. Bystrica

-

Brezno

19.  kolo:  nedeľa  16. 01. 2011

20.  kolo:  nedeľa  23. 01. 2011

5145

P. Bystrica

-

voľno

5153

voľno

-

Lučenec

5146

Brezno

-

Partizánske

5154

Ružomberok

-

Prievidza

5147

Púchov

-

L. Mikuláš

5155

Martin  n.o.

-

Dubnica

5148

Žilina

-

D. Kubín

5156

B. Bystrica

-

Martin  a.s.

5149

Martin  a.s.

-

Zvolen

5157

Zvolen

-

Žilina

5150

Dubnica

-

B. Bystrica

5158

D. Kubín

-

Púchov

5151

Prievidza

-

Martin  n.o

5159

L. Mikuláš

-

Brezno

5152

Lučenec

-

Ružomberok

5160

Partizánske

-

P. Bystrica

21.  kolo:  nedeľa  30. 01. 2011

22.  kolo:  nedeľa  06. 02. 2011

5161

Partizánske

-

voľno

5169

voľno

-

Prievidza

5162

P. Bystrica

-

L. Mikuláš

5170

Lučenec

-

Dubnica

5163

Brezno

-

D. Kubín

5171

Ružomberok

-

Martin  a.s.

5164

Púchov

-

Zvolen

5172

Martin  n.o.

-

Žilina

5165

Žilina

-

B. Bystrica

5173

B. Bystrica

-

Púchov

5166

Martin  a.s.

-

Martin  n.o.

5174

Zvolen

-

Brezno

5167

Dubnica

-

Ružomberok

5175

D. Kubín

-

P. Bystrica

5168

Prievidza

-

Lučenec

5176

L. Mikuláš

-

Partizánske

23.  kolo:  nedeľa  13. 02. 2011

24.  kolo:  štvrtok  17. 02. 2011

5177

L. Mikuláš

-

voľno

5185

voľno

-

Dubnica

5178

Partizánske

-

D. Kubín

5186

Prievidza

-

Martin  a.s.

5179

P. Bystrica

-

Zvolen

5187

Lučenec

-

Žilina

5180

Brezno

-

B. Bystrica

5188

Ružomberok

-

Púchov

5181

Púchov

-

Martin  n.o.

5189

Martin  n.o.

Brezno

5182

Žilina

-

Ružomberok

5190

B. Bystrica

P. Bystrica

5183

Martin  a.s.

-

Lučenec

5191

Zvolen

Partizánske

5184

Dubnica

-

Prievidza

5192

D. Kubín

L. Mikuláš

25.  kolo:  nedeľa  20.02. 2011

26.  kolo:  nedeľa  27. 02. 2011

5193

D. Kubín

-

voľno

5201

voľno

-

Martin  a.s.

5194

L. Mikuláš

-

Zvolen

5202

Dubnica

-

Žilina

5195

Partizánske

-

B. Bystrica

5203

Prievidza

-

Púchov

5196

P. Bystrica

-

Martin  n.o.

5204

Lučenec

-

Brezno

5197

Brezno

-

Ružomberok

5205

Ružomberok

-

P. Bystrica

5198

Púchov

-

Lučenec

5206

Martin  n.o.

-

Partizánske

5199

Žilina

-

Prievidza

5207

B. Bystrica

-

L. Mikuláš

5200

Martin  a.s.

-

Dubnica

5208

Zvolen

-

D. Kubín

27.  kolo:  nedeľa  06. 03. 2011

28.  kolo:  nedeľa  13. 03. 2011

5209

Zvolen

-

voľno

5217

voľno

-

Žilina

5210

D. Kubín

-

B. Bystrica

5218

Martin  a.s.

-

Púchov

5211

L. Mikuláš

-

Martin  n.o.

5219

Dubnica

-

Brezno

5212

Partizánske

-

Ružomberok

5220

Prievidza

-

P. Bystrica

5213

P. Bystrica

-

Lučenec

5221

Lučenec

-

Partizánske

5214

Brezno

-

Prievidza

5222

Ružomberok

-

L. Mikuláš

5215

Púchov

-

Dubnica

5223

Martin  n.o.

-

D. Kubín

5216

Martin  a.s.

-

Žilina

5224

B. Bystrica

-

Zvolen

29.  kolo:  nedeľa  20. 03. 2011

30.  kolo:  nedeľa  27.03. 2011

5225

B. Bystrica

-

voľno

5233

voľno

-

Púchov

5226

Zvolen

-

Martin  n.o.

5234

Žilina

-

Brezno

5227

D. Kubín

-

Ružomberok

5235

Martin  a.s.

-

P. Bystrica

5228

L. Mikuláš

-

Lučenec

5236

Dubnica

-

Partizánske

5229

Partizánske

-

Prievidza

5237

Prievidza

-

L. Mikuláš

5230

P. Bystrica

-

Dubnica

5238

Lučenec

-

D. Kubín

5231

Martin  a.s.

-

Brezno

5239

Ružomberok

-

Zvolen

5232

Púchov

-

Žilina

5240

Martin  n.o.

-

B. Bystrica

 
Booking.com
firefox-and-ie
Optimalizované pre Mozilla Firefox


Vytvorené (c) HC Lučenec. Hostované T-net.