4. ročník žiaci - rozpis sezóny 2009-2010

Nedeľa, 27 Spetember 2009 23:02 HC administrator
 Tlač

dSTREDOSLOVENSKÁ DIVÍZIA PRÍPRAVIEK - 4. ročník

MINIHOKEJ

Počet účastníkov : 13

1. HC ´05 Banská Bystrica

2. HK Brezno

3. MHK Dolný Kubín

4. MHK Dubnica nad Váhom

5. MHK 32 Liptovský Mikuláš

6. HC Lučenec

7. MHC Martin

8. HK TJ Iskra Partizánske

9. HK 95 Považská Bystrica

10. MŠHK Prievidza

11. HK Púchov

12. HKM Zvolen

13. MsHK Žilina

Veková kategória : narodení po 31. 08. 1999 do 01. 09. 2000

Hrací systém : Turnajovým systémom v asociačných termínoch, individuálne

po dohode hokejových klubov

Asociačné termíny : 31.08. – 06.09. , 02.11. – 08.11., 14.12. – 20.12., 08.02. – 17.02.

Hrací deň : po dohode hokejových klubov

Úradný začiatok : po dohode hokejových klubov

Všeobecné ustanovenia :

1.Stretnutia SDP 4. ročník – minihokej sa hrajú turnajovým systémom družstiev

v asociačných termínoch : 31.08. – 06.09. , 02.11. – 08.11. , 14.12. – 20.12. ,

08. 02. 17. 02. 2010 ako aj po vzájomnej dohode hokejových klubov.

2. Hokejové kluby povinné minimálne 72 hodín pred začiatkom stretnutia

oznámiť na SsZĽH termín, začiatok stretnutia, rozhodcov stretnutia resp.

požiadavku na zabezpečenie rozhodcov.

3. Stretnutia SDP 4. ročník môžu rozhodovať len rozhodcovia, ktorí majú

platnú licenciu rozhodcu pre súťažný ročník 2009/2010.

4. Stretnutia 4. tried minihokej sa hrajú podľa Pravidlá minihokeja

2009 - 2011 “ .

5. Štart hráča v  stretnutiach SDP 4. ročník minihokej je povolený len na

základe predloženia zoznamu hráčov potvrdeného SsZĽH s priloženými

kópiami preukazov poistenca.

<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Rozhodcovia stretnutí zodpovedajú za doručenie „ Zápisu o stretnutí “ na SsZĽH.

<!--[if !supportLists]-->6. <!--[endif]-->Rozdelenie družstiev do skupín len pre stretnutia hrané asociačných

termínoch :

Skupina A : Skupina B :

1. HK 95 Považská Bystrica 1. MHK Dubnica nad Váhom

2. HK Púchov 2. MŠHK Prievidza

3. MsHK Žilina 3. HK TJ Iskra Partizánske

Skupina C : Skupina : D

1. MHK Dolný Kubín 1. HC ´05 Banská Bystrica

2. MHK 32 Liptovský Mikuláš 2. HK Brezno

3. MHC Martin 3. HC Lučenec

4. HKM Zvolen

<!--[if !supportLists]-->7. <!--[endif]-->Všeobecné ustanovenia v bodoch 1. až 7. sú záväzné pre všetky hokejové

kluby, ktoré majú družstvá SDP 4. ročník minihokej.