Zmena štatutárov HC Lučenec

Utorok, 11 December 2012 09:28 HC administrator
 Tlač

Informácia o zmenách vo vedení občianského združenia HC Lučenec

Na základe valného zhromaždenia členov občianského združenia HC Lučenec a následne voľby výkonného výboru s účinnosťou od 29.10.2012 vzniklo nové vedenie HC Lučenec nasledovne:
- prezident klubu: Ing. Kristl Marián
- viceprezidenti Adamove Roman a Ing. Lalík Jozef
- členmi výkonného výboru sú: Štefan Krško, Miloš Novák, PhDr. Jozef Rákoš, MVDr. Peter Sarvaš.
Práce v hokejovom klube sa vzdali pán Mgr. Igor Líška a pani Žaneta Nagyová, ktorým za doterajšiu obetavú činnosť v klube veľmi pekne ďakujeme!