Platenie členských poplatkov - sezóna 2016/2017

Nedeľa, 18 Spetember 2016 13:50 HC administrator
 Tlač
 
  
Platenie členských poplatkov
 
Veková kategória
PP
1 - 3. roč.
MLŽ (6-4)
STŽ (8-7)
D
Platbu prosíme realizovať priamo na účet klubu HC Lučenec, č.účtu : 0059331250/0900, do popisu platby treba uviesť celé meno hráča. Prosime nehradiť členské formou poštovej poukážky!!!  Ak sa nedá realizovať úhrada prevodom/vkladom na účet -> info u vedúceho mužstva.
Suma
120
210
300
300
400
1
*
70
100
100
140
15. september 2016
2
*
70
100
100
130
15. november 2016
3
*
70
100
100
130
15. január 2017
 
V prípade, že sú členmi HC súrodenci, poplatok platí len starší z nich (podľa stanovených pravidiel).
Rodinám v hmotnej núdzi (po zdokladovaní daného stavu) bude poskytnutý individuálny program.
V prípade vybavenia sponzorského v min. výške 500 Eur sa odpúšťa členský poplatok.
PP - predprípravka. Platí sa 15Eur/mesačne máj, jún (letná príprava) a od septembra do marca. Môže sa vyplatiť aj celá čiastka naraz tzn. 120Eur, resp. 105Eur.
Stravné: Dorast - 25Eur/výjazd/osoba (obed, ubytovanie), ostatní - 4Eur/výjazd/osoba (obed).