Vzdelávacie poukazy

Piatok, 17 Spetember 2010 09:41 HC administrator
 Tlač

Hokejový klub v spolupráci s II. ZŠ M.R.štefánika zriadili na II. ZŠ hokejový krúžok na sezónu 2010/2011.
V tejto sezóne sa môžte prihlásiť do tohto krúžku (nemusia to byť len hokejisti HC Lučenec) a zároveň môžte hokejovému krúžku venovať vzdelávací poukaz, ktorý ste dostali na svoje základnej škole.

Vzdelávacie poukazy môžte odovzdávať vedúcemu krúžku. Vedúci krúžku bude Andrej Péter.