Nábor do 5. športovej hokejovej triedy - marec 2017

Štvrtok, 16 Február 2017 18:06 HC administrator
 Tlač
zsmrslc
Základná škola M.R.Štefánika (bývala 2. ZŠ) Haličská 1191/8 a hokejový klub HC Lučenec
pozýva žiakov 4. ročníka základných škôl do 5. ročníka zo športovou prípravou zameranej na ľadový hokej!

 

Všeobecno – motorické výkonnostné testy:
Termín: 7. 3. 2017 (utorok)    Čas: 14:30    Miesto: Telocvičňa ZŠ M.R.Štefánika, Lučenec
Špeciálne výkonnostné testy:
Termín: 9. 3. 2017 (pondelok)    Čas: 17:30    Miesto: Zimný štadión, Lučenec
Psychodiagnostické vyšetrenie hráčov:
Termín: 14. 3. 2017 (pondelok)    Čas: 8:00    Miesto: Zimný štadión, Lučenec

Podmienky prijatia :

Organizačné pokyny: dieťa sprevádza rodič/zákonný zástupca. Je potrebné si priniesť športové oblečenie a vhodnú obuv do telocvične, hokejku a korčule na zimný štadión.

Ak máte záujem neváhajte a kedykoľvek zavolajte na nižšie uvedené tel. čísla.

Kontakt a podrobnejšie informácie: Základná škola M.R. Štefánika, www.zsstefanikalc.edupage.org, t.č.:  047/4333648, riaditeľka školy t.č.:0911/650189
Hokejový klub HC Lučenec, Mgr. Lukáš Plešavský, 0905 526 942 .

Tešíme sa na V Á S !