Nábor do 5. športovej hokejovej triedy - celoročne

Piatok, 27 Január 2012 18:06 HC administrator
 Tlač
zsmrslcZákladná škola M.R.Štefánika (bývala 2. ZŠ) Haličská 1191/8 aHC-logo-male hokejový klub HC Lučenec

pozýva žiakov 4. ročníka základných škôl do 5. ročníka bežnej triedy so športovou prípravou zameranou na ľadový hokej! Ak máte záujem neváhajte a kedykoľvek zavolajte na nižšie uvedené tel. čísla.

Kontakt a podrobnejšie informácie: Základná škola M.R. Štefánika, www.zsstefanikalc.edupage.org, t.č.:  047/4333648,

 

Hokejový klub HC Lučenec, www.hclucenec.sk, t.č.: 0905 272729.

 

Tešíme sa na V Á S !