Denný hokejový tábor

Streda, 01 Júl 2015 00:36 HC administrator
 Tlač
Denný detský korčuliarský a hokejový tábor pre deti!

Hokejový klub HC Lučenec v dňoch 29.8-2.9.2016 organizuje denný detský tábor pre deti, ktoré sa chcú naučiť, alebo zdokonaliť v korčuľovaní, alebo v hokejových zručnostiach.
Denný program:
7:45-7:55 - príchod na zimný štadión
8:00-16:00 - v skupinách podľa veku a korčuliarskej zdatnosti budú zaradené dve tréningové jednotky/korčuliarske kurzy na ľade a jeden suchý tréning alebo hra na ihrisku.
16:30 - ukončenie denného programu.

V prípade potreby môžme zabezpečit ubytovanie.
Prihlásení účastníci budú rozdelení v skupinách podľa veku a korčuliarskej zdatnosti na korčuliarov a hokejistov.

Korčuliarsky kurz a tréningové jednotky budú vedené profesionálnymi trénermi hokejového klubu HC Lučenec.

Zabezpečený pitný a stravovací režim: desiata, obed, olovrant.

Cena 100Eur/týždeň (člen klubu HC Lučenec 75Eur/týždeň). Ďalší súrodenec 50% zľava.

Bližsie info a prihlásenie na tč.: 0905 272 729.

Na začiatku tábora je potrebné vyplniť/odovzdať a podpísať prihlášku a prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, denne odovzdať kartičku zdravotného poistenia. Stiahnúť prihlášku a prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.
Poplatok za tábor je možné zaplatiť na účet hokejového klubu (0059331250/0900 do popisu úhrady uviesť meno a priezvisko dieťaťa) alebo v hotovosti najneskoršie v prvý deň tábora.