HC Lučenec

 • Zväčšiť písmo
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť písmo
Úvod Sezóna 2013-2014
Sezóna 2013-2014

5. ročník - 1. kolo

 Email Tlač PDF
SDP 5. ročník, 15.9.2013
15. 9. 2013 sa začala súťaž aj naším najmenším hráčom, na prvý zápas cestovali do neďalekej Detvy a vysledok:

HC 07 Detva - HC Lučenec 3:22
Góly HC LC: Dokoupil 6, Fungáč 4, Rákoš 3, Kanát 3, Lalík 2, Ukrop, Plaucha, Ďurík, Galdík.
 

5. ročník - 2. kolo

 Email Tlač PDF
2. kolo. SDP 5. ročník, 22.9.2013
HC Lučenec - HKM Zvolen 13: 7
Góly LC: 4x Rákoš, 3x Fungáč 3, 2x Burdilák, 2x Kanát, 2x Dokoupil.
 

5. ročnik - rozpis zápasov

 Email Tlač PDF
Stredoslovenská divízia prípraviek - 5. ročník  
Nesúťažné stretnutia   2013 - 2014  
 
Počet  účastníkov :  13  
    
Skupina A :
1. HK 95 Považská Bystrica
2. MHK Dolný Kubín
3. MsHK  Žilina, a.s.
4. HK ALTIS Námestovo
5. MHA Martin
6. MŠHK - mládež Prievidza
7. MŠK Púchov, s.r,o
 
Skupina B :
1. HC 07 Detva
2. HK Brezno
3. HC ´05 Banská  Bystrica
4. HKm Zvolen, a.s.
5. MHK Blesky Detva
6. HC Lučenec
 
Veková kategória : hráči narodení po 31. 08. 2002 do 01.09.2003 ( ročník 2002, 2003 ) 
 
Hrací systém       : každý s každým v skupine, 2 krát doma, 2 krát vonku
Počet kôl             : Skupina A : 24 stretnutí / 28 kôl, Skupina B : 20 stretnutí / 20 kôl
Hrací deň             : nedeľa 
Úradný začiatok    : o 13.15 hod
 
Hrací  deň a začiatok  stretnutí v domácom  prostredí : 
HKM Zvolen            :      9.00 hod. 
 
Hráči  vekovej  kategórie P  I. ( hráči 5. ročníka )  môžu  odohrať  v  jednom týždni  ( pondelok – nedeľa )  v  maximálnom  počte  5 hráčov  za  staršiu vekovú kategóriu jeden majstrovský zápas. Do počtu jedného majstrov -ského stretnutia sa nezapočítavajú stretnutia odohrané v zmysle pravidiel o povinnom striedaní formou prípravných stretnutí  
P I. – ( hráčov 5. ročníka ). 
 
Uložené vyššie tresty sa hráčom, ktorí štartujú v SDP 5. ročník aj vo vyššej kategórii zarátavajú do celkového počtu  5 VT ! 
SD prípraviek - 5. ročník sa nevyhodnocuje ako dlhodobá súťaž a nevedú sa tabuľky o odohraných stretnutiach.
Vyžrebovanie:
1.   kolo:  nedeľa  15. 09. 2013
2.   kolo:  nedeľa  22. 09. 2013
5001
P. Bystrica
-
voľno
5008
voľno
-
MHA Martin
5002
D. Kubín
-
MŠK Púchov
5009
Prievidza
-
Námestovo
5003
Žilina
-
Prievidza
5010
MŠK Púchov
-
Žilina
5004
Námestovo
-
MHA Martin
5011
P. Bystrica
-
D. Kubín
5005
HC 07 Detva
-
Lučenec
3 : 22
5012
Lučenec
-
Zvolen
5006
Brezno
-
MHK Bl. Detva
5013
B. Bystrica
-
MHK Bl. Detva
5007
B. Bystrica
-
Zvolen
5014
HC 07 Detva
-
Brezno
3.   kolo:  nedeľa  29. 09. 2013
4.   kolo:  nedeľa  06. 10. 2013
5015
D. Kubín
-
voľno
5022
voľno
-
Prievidza
5016
Žilina
-
P. Bystrica
5023
MŠK Púchov
-
MHA Martin
5017
Námestovo
-
MŠK Púchov
5024
P. Bystrica
-
Námestovo
5018
MHA Martin
-
Prievidza
5025
D. Kubín
-
Žilina
5019
Brezno
-
Lučenec
5026
Lučenec
-
MHK Bl. Detva
5020
B. Bystrica
-
HC 07 Detva
5027
HC 07 Detva
-
Zvolen
5021
MHK Bl. Detva
-
Zvolen
5028
Brezno
-
B. Bystrica
5.   kolo:  nedeľa  13. 10. 2013
6.   kolo:  nedeľa 20 . 10. 2013
5029
Žilina
-
voľno
5036
voľno
-
MŠK Púchov
5030
Námestovo
-
D. Kubín
5037
P. Bystrica
-
Prievidza
5031
MHA Martin
-
P. Bystrica
5038
D. Kubín
-
MHA Martin
5032
Prievidza
-
MŠK Púchov
5039
Žilina
-
Námestovo
5033
B. Bystrica
-
Lučenec
5040
Lučenec
-
HC 07 Detva
5034
Zvolen
-
Brezno
5041
MHK Bl. Detva
-
Brezno
5035
MHK Bl. Detva
-
HC 07 Detva
5042
Zvolen
-
B. Bystrica
7.   kolo:  nedeľa  27. 10. 2013
8.   kolo:  nedeľa  03. 11. 2013
5043
Námestovo
-
voľno
5050
voľno
-
P. Bystrica
5044
MHA Martin
-
Žilina
5051
MŠK Púchov
-
D. Kubín
5045
Prievidza
-
D. Kubín
5052
Prievidza
-
Žilina
5046
MŠK Púchov
-
P. Bystrica
5053
MHA Martin
-
Námestovo
5047
Zvolen
-
Lučenec
5054
Lučenec
-
Brezno
5048
MHK Bl. Detva
-
B. Bystrica
5055
HC 07 Detva
-
B. Bystrica
5049
Brezno
-
HC 07 Detva
5056
Zvolen
-
MHK Bl. Detva
9.   kolo:  nedeľa  10.  11. 2013
10.  kolo:  nedeľa  17. 11. 2013
5057
MHA Martin
-
voľno
5064
voľno
-
D. Kubín
5058
Námestovo
-
Prievidza
5065
P. Bystrica
-
Žilina
5059
Žilina
-
MŠK Púchov
5066
MŠK Púchov
-
Námestovo
5060
D. Kubín
-
P. Bystrica
5067
Prievidza
-
MHA Martin
5061
MHK Bl. Detva
-
Lučenec
5068
Lučenec
-
B. Bystrica
5062
Zvolen
-
HC 07 Detva
5069
Brezno
-
Zvolen
5063
B. Bystrica
-
Brezno
5070
HC 07 Detva
-
MHK Bl. Detva
11.   kolo:  nedeľa  24.  10.  2013
12.  kolo:  nedeľa  01. 12. 2013
5071
Prievidza
-
voľno
5078
voľno
-
Žilina
5072
MHA Martin
-
MŠK Púchov
5079
D. Kubín
-
Námestovo
5073
Námestovo
-
P. Bystrica
5080
P. Bystrica
-
MHA Martin
5074
Žilina
-
D. Kubín
5082
MŠK Púchov
-
Prievidza
5075
HC 07 Detva
Lučenec
5083
Lučenec
-
Zvolen
5076
Brezno
-
MHK Bl. Detva
5084
B. Bystrica
-
MHK Bl. Detva
5077
B. Bystrica
-
Zvolen
5085
HC 07 Detva
-
Brezno
13.  kolo:  nedeľa  08. 12. 2013
14.  kolo:  nedeľa  15. 12. 2013
5086
MŠK Púchov
-
voľno
5094
voľno
-
Námestovo
5087
Prievidza
-
P. Bystrica
5095
Žilina
-
MHA Martin
5089
MHA Martin
-
D. Kubín
5096
D. Kubín
-
Prievidza
5090
Námestovo
-
Žilina
5097
P. Bystrica
-
MŠK Púchov
5091
Brezno
-
Lučenec
5098
Lučenec
-
MHK Bl. Detva
5092
B. Bystrica
-
HC 07 Detva
5099
HC 07 Detva
-
Zvolen
5093
MHK Bl. Detva
-
Zvolen
5100
Brezno
-
B. Bystrica
15.  kolo:  piatok  22. 12. 2013
16.  kolo:  nedeľa  05. 01. 2014
5101
P. Bystrica
-
voľno
5108
voľno
-
MHA Martin
5102
D. Kubín
-
MŠK Púchov
5109
Prievidza
-
Námestovo
5103
Žilina
-
Prievidza
5110
MŠK Púchov
-
Žilina
5104
Námestovo
-
MHA Martin
5111
P. Bystrica
-
D. Kubín
5105
B. Bystrica
-
Lučenec
5112
Lučenec
-
HC 07 Detva
5106
Zvolen
-
Brezno
5113
MHK Bl. Detva
-
Brezno
5107
MHK Bl. Detva
-
HC 07 Detva
5114
Zvolen
-
B. Bystrica
17.  kolo:  nedeľa  12. 01. 2014
18.  kolo:  nedeľa  19. 01. 2014
5115
D. Kubín
-
voľno
5122
voľno
-
Prievidza
5116
Žilina
-
P. Bystrica
5123
MŠK Púchov
-
MHA Martin
5117
Námestovo
-
MŠK Púchov
5124
P. Bystrica
-
Námestovo
5118
MHA Martin
-
Prievidza
5125
D. Kubín
-
Žilina
5119
Zvolen
-
Lučenec
5126
Lučenec
-
Brezno
5120
MHK Bl. Detva
-
B. Bystrica
5127
HC 07 Detva
-
B. Bystrica
5121
Brezno
-
HC 07 Detva
5128
Zvolen
-
MHK Bl. Detva
19.  kolo:  nedeľa  26. 01. 2014
20.  kolo:  nedeľa  02. 02. 2014
5129
Žilina
-
voľno
5136
voľno
-
MŠK Púchov
5130
Námestovo
-
D. Kubín
5137
P. Bystrica
-
Prievidza
5131
MHA Martin
-
P. Bystrica
5138
D. Kubín
-
MHA Martin
5132
Prievidza
-
MŠK Púchov
5139
Žilina
-
Námestovo
5133
MHK Bl. Detva
-
Lučenec
5140
Lučenec
-
B. Bystrica
5134
Zvolen
-
HC 07 Detva
5141
Brezno
-
Zvolen
5135
B. Bystrica
-
Brezno
5142
HC 07 Detva
-
MHK Bl. Detva
 

4. ročnik - rozpis zápasov

 Email Tlač PDF
STREDOSLOVENSKÁ DIVÍZIA PRÍPRAVIEK - 4. ročník 
 
MINIHOKEJ   2013 - 2014 
Počet účastníkov :   13 
 
1. HC ´05 Banská Bystrica
2. HK  Brezno
3. MHK  Dolný  Kubín
4. MHK  Dubnica nad Váhom
5. MHk  32 Liptovský Mikuláš
6. HC  Lučenec
7. MHA  Martin
8. MŠHK – mládež Prievidza
9. HK  Púchov, s.r.o.
10. MŠK  Púchov, s.r.o.
11. HKM  Rimavská Sobota
12. HKM  Zvolen, a.s.
13. MsHK  Žilina,  a.s.
 
Veková kategória: narodení po 31. 08. 2002 do 01. 09. 2003 
Hrací systém    : turnajovým systémom u každého účastníka skupiny !
Hrací deň       : po dohode hokejových klubov  
Úradný začiatok : po dohode hokejových klubov 
 
Všeobecné ustanovenia : 
1.Stretnutia SDP 4. roč. – minihokej sa hrajú turnajovým systémom  družstiev ako  aj  po   vzájomnej  dohode  hokejových  klubov.    
2.Stretnutia  SDP  4.  ročník   môžu   rozhodovať  len  rozhodcovia,  ktorí majú platnú licenciu rozhodcu pre súťažný ročník 2013/2014. 
3.Stretnutia   4.  tried   –   minihokej   sa   hrajú   podľa  „  Pravidlá  minihokeja 2011 - 2012 “ . 
4.Štart  hráča   v stretnutiach  SDP  4.  ročník  –  minihokej  je  povolený   len na základe  predloženého  zoznamu  hráčov  potvrdeného 
5.Rozhodcovia stretnutí  zodpovedajú  za  doručenie „  Zápisu o stretnutí “ na 
 SsZĽH. 
 
Skupina : D 
 
1. HC 07 Detva 
2. MHK Blesky Detva 
3. HC  Lučenec 
4. HKM  Rimavská Sobota 
 
Všeobecné ustanovenia v bodoch 1. až 6. sú záväzné pre všetky hokejové kluby, ktoré majú zaradené družstvá v SDP 4. ročník minihokej. 
Vyžrebovanie:
Zatiaľ neurčené termíny turnajov.
 

1.liga 9. + 8. ročnik - rozpis zápasov

 Email Tlač PDF
ORANGE I. liga starších žiakov  „B“ ( 9 + 8 )
 
Počet účastníkov : 11  
 
Účastníci :  
1. HKM Rimavská Sobota
2. MŠHK - mládež Prievidza
3. HK ALTIS Námestovo
4. HK Lokomotíva Nové Zámky
5. HC Petržalka
6. MHK Dolný Kubín
7. HK Levice
8. HC Lučenec
9. HK Ružomberok
10. HK 95 Považská Bystrica
11. MHK Dubnica nad Váhom
 
Hrací deň : sobota 09:00 a 11,30 hod., pondelok až piatok : 14,30 a 17,00 hod.  
Hrací  deň a začiatok  stretnutí v domácom  prostredí :  
MHK Rimavská Sobota : o 10,00 a 12,30 hod.  

Veková kategória st. žiaci : po 31.12.1997 do 01.09.2000 (ročník 1998,1999, do 01.9.2000)  

Model: každý s každým 1x doma a 1x vonku, - 20 zápasov / 22 kôl .
Bodovanie : 2 body – výhra, 1 bod – remíza, 0 – bodov prehra.
Vyžrebovanie:
1.   kolo:  sobota  28. 09. 2013 2.   kolo:  sobota  05. 10. 2013
11001/12001 Rim. Sobota - voľno 11007/12007 voľno - Levice
11002/12002 Prievidza - Dubnica 11008/12008 Lučenec - D. Kubín
11003/12003 Námestovo - P. Bystrica 11009/12009 Ružomberok - Petržalka
11004/12004 Nové Zámky - Ružomberok 11010/12010 P. Bystrica - Nové Zámky
11005/112005 Petržalka - Lučenec 11011/12011 Dubnica - Námestovo
11006/12006 D. Kubín - Levice 11012/12012 Rim. Sobota - Prievidza
3.   kolo:  sobota  12. 10. 2013 4.   kolo:  sobota 19. 10. 2013
11013/12013 Prievidza - voľno 11019/12019 voľno - Lučenec
11014/12014 Námestovo - Rim. Sobota 11020/12020 Ružomberok - Levice
11015/12015 Nové Zámky - Dubnica 11021/12021 P. Bystrica - D. Kubín
11016/12016 Petržalka - P. Bystrica 11022/12022 Dubnica - Petržalka
11017/12017 D. Kubín - Ružomberok 11023/12023 Rim. Sobota - Nové Zámky
11018/12018 Levice - Lučenec 11024/12024 Prievidza - Námestovo
5.   kolo:  sobota  26. 10. 2013 6.   kolo:  sobota 09 . 11. 2013
11025/12025 Námestovo - voľno 11031/12031 voľno - Ružomberok
11026/12026 Nové Zámky - Prievidza 11032/12032 P. Bystrica - Lučenec
11027/12027 Petržalka - Rim. Sobota 11033/12033 Dubnica - Levice
11028/12028 D. Kubín - Dubnica 11034/12034 Rim. Sobota - D. Kubín
11029/12029 Levice - P. Bystrica 11035/12035 Prievidza - Petržalka
11030/12030 Lučenec - Ružomberok 11036/12036 Námestovo - Nové Zámky
7.   kolo: sobota 16. 11. 2013 8.   kolo:  sobota  23. 11. 2013
11037/12037 Nové Zámky - voľno 11043/12043 voľno - P. Bystrica
11038/12038 Petržalka - Námestovo 11044/12044 Dubnica - Ružomberok
11039/12039 D. Kubín - Prievidza 11045/12045 Rim. Sobota - Lučenec
11040/12040 Levice - Rim. Sobota 11046/12046 Prievidza - Levice
11041/12041 Lučenec - Dubnica 11047/12047 Námestovo - D. Kubín
11042/12042 Ružomberok - P. Bystrica 11048/12048 Nové Zámky - Petržalka
9.   kolo:  sobota 30. 11. 2013 10.  kolo:  sobota  07. 12. 2013
11049/12049 Petržalka - voľno 11055/12055 voľno - Dubnica
11050/12050 D. Kubín - Nové Zámky 11056/12056 Rim. Sobota - P. Bystrica
11051/12051 Levice - Námestovo 11057/12057 Prievidza - Ružomberok
11052/12052 Lučenec - Prievidza 11058/12058 Námestovo - Lučenec
11053/12053 Ružomberok - Rim. Sobota 11059/12059 Nové Zámky - Levice
11054/12054 P. Bystrica - Dubnica 11060/12060 Petržalka - D. Kubín
11.   kolo:  sobota  14. 12. 2013 12.  kolo:  sobota  21. 12. 2013
11061/12061 D. Kubín - voľno 11067/12067 voľno - Rim. Sobota
11062/12062 Levice - Petržalka 11068/12068 Dubnica - Prievidza
11063/12063 Lučenec - Nové Zámky 11069/12069 P. Bystrica - Námestovo
11064/12064 Ružomberok - Námestovo 11070/12070 Ružomberok - Nové Zámky
11065/12065 P. Bystrica - Prievidza 11071/12071 Lučenec - Petržalka
11066/12066 Dubnica - Rim. Sobota 11072/12072 Levice - D. Kubín
13.  kolo:  sobota  11. 01. 2014 14.  kolo:  sobota  18. 01. 2014
11073/12073 Levice - voľno 11079/12079 voľno - Prievidza
11074/12074 D. Kubín - Lučenec 11080/12080 Rim. Sobota - Námestovo
11075/12075 Petržalka - Ružomberok 11081/12081 Dubnica - Nové Zámky
11076/12076 Nové Zámky - P. Bystrica 11082/12082 P. Bystrica - Petržalka
11077/12077 Námestovo - Dubnica 11083/12083 Ružomberok - D. Kubín
11078/12078 Prievidza - Rim. Sobota 11084/12084 Lučenec - Levice
15.  kolo:  sobota  25. 01. 2014 16.  kolo:  sobota  01. 02. 2014
11085/12085 Lučenec - voľno 11091/12091 voľno - Námestovo
11086/12086 Levice - Ružomberok 11092/12092 Prievidza - Nové Zámky
11087/12087 D. Kubín - P. Bystrica 11093/12093 Rim. Sobota - Petržalka
11088/12088 Petržalka - Dubnica 11094/12094 Dubnica - D. Kubín
11089/12089 Nové Zámky - Rim. Sobota 11095/12095 P. Bystrica - Levice
11090/12090 Námestovo - Prievidza 11096/12096 Ružomberok - Lučenec
7.  kolo:  sobota  08. 02. 2014 18.  kolo:  sobota  15. 02. 2014
11097/12097 Ružomberok - voľno 11103/12103 voľno - Nové Zámky
11098/12098 Lučenec - P. Bystrica 11104/12104 Námestovo - Petržalka
11099/12099 Levice - Dubnica 11105/12105 Prievidza - D. Kubín
11100/12100 D. Kubín - Rim. Sobota 11106/12106 Rim. Sobota - Levice
11101/12101 Petržalka - Prievidza 11107/12107 Dubnica - Lučenec
11102/12102 Nové Zámky - Námestovo 11108/12108 P. Bystrica - Ružomberok
19.  kolo:  sobota  22. 02. 2014 20.  kolo:  sobota  01  03. 02. 2014
11109/12109 P. Bystrica - voľno 11115/12115 voľno - Petržalka
11110/12110 Ružomberok - Dubnica 11116/12116 Nové Zámky - D. Kubín
11111/12111 Lučenec - Rim. Sobota 11117/12117 Námestovo - Levice
11112/12112 Levice - Prievidza 11118/12118 Prievidza - Lučenec
11113/12113 D. Kubín - Námestovo 11119/12119 Rim. Sobota - Ružomberok
11114/12114 Petržalka - Nové Zámky 11120/12120 Dubnica - P. Bystrica
21.  kolo:  sobota  08. 03. 2014 22.  kolo:  sobota  15. 03. 2014
11121/12121 Dubnica - voľno 11127/12127 voľno - D. Kubín
11122/12122 P. Bystrica - Rim. Sobota 11128/12128 Petržalka - Levice
11123/12123 Ružomberok - Prievidza 11129/12129 Nové Zámky - Lučenec
11124/12124 Lučenec - Námestovo 11130/12130 Námestovo - Ružomberok
11125/12125 Levice - Nové Zámky 11131/12131 Prievidza - P. Bystrica
11126/12126 D. Kubín - Petržalka 11132/12132 Rim. Sobota - Dubnica
 


Strana 12 z 14
Booking.com
firefox-and-ie
Optimalizované pre Mozilla Firefox

Vytvorené (c) HC Lučenec. Hostované T-net.