HC Lučenec

  •  Zväčšiť písmo
  •  Predvolená veľkosť písma
  •  Zmenšiť písmo
Úvod Sezóna 2013-2014 5. ročnik - rozpis zápasov

5. ročnik - rozpis zápasov

 Email  Tlač  PDF
Stredoslovenská divízia prípraviek - 5. ročník  
Nesúťažné stretnutia   2013 - 2014  
 
Počet  účastníkov :  13  
    
Skupina A :
1. HK 95 Považská Bystrica
2. MHK Dolný Kubín
3. MsHK  Žilina, a.s.
4. HK ALTIS Námestovo
5. MHA Martin
6. MŠHK - mládež Prievidza
7. MŠK Púchov, s.r,o
 
Skupina B :
1. HC 07 Detva
2. HK Brezno
3. HC ´05 Banská  Bystrica
4. HKm Zvolen, a.s.
5. MHK Blesky Detva
6. HC Lučenec
 
Veková kategória : hráči narodení po 31. 08. 2002 do 01.09.2003 ( ročník 2002, 2003 ) 
 
Hrací systém       : každý s každým v skupine, 2 krát doma, 2 krát vonku
Počet kôl             : Skupina A : 24 stretnutí / 28 kôl, Skupina B : 20 stretnutí / 20 kôl
Hrací deň             : nedeľa 
Úradný začiatok    : o 13.15 hod
 
Hrací  deň a začiatok  stretnutí v domácom  prostredí : 
HKM Zvolen            :      9.00 hod. 
 
Hráči  vekovej  kategórie P  I. ( hráči 5. ročníka )  môžu  odohrať  v  jednom týždni  ( pondelok – nedeľa )  v  maximálnom  počte  5 hráčov  za  staršiu vekovú kategóriu jeden majstrovský zápas. Do počtu jedného majstrov -ského stretnutia sa nezapočítavajú stretnutia odohrané v zmysle pravidiel o povinnom striedaní formou prípravných stretnutí  
P I. – ( hráčov 5. ročníka ). 
 
Uložené vyššie tresty sa hráčom, ktorí štartujú v SDP 5. ročník aj vo vyššej kategórii zarátavajú do celkového počtu  5 VT ! 
SD prípraviek - 5. ročník sa nevyhodnocuje ako dlhodobá súťaž a nevedú sa tabuľky o odohraných stretnutiach.
Vyžrebovanie:
1.   kolo:  nedeľa  15. 09. 2013
2.   kolo:  nedeľa  22. 09. 2013
5001
P. Bystrica
-
voľno
5008
voľno
-
MHA Martin
5002
D. Kubín
-
MŠK Púchov
5009
Prievidza
-
Námestovo
5003
Žilina
-
Prievidza
5010
MŠK Púchov
-
Žilina
5004
Námestovo
-
MHA Martin
5011
P. Bystrica
-
D. Kubín
5005
HC 07 Detva
-
Lučenec
3 : 22
5012
Lučenec
-
Zvolen
5006
Brezno
-
MHK Bl. Detva
5013
B. Bystrica
-
MHK Bl. Detva
5007
B. Bystrica
-
Zvolen
5014
HC 07 Detva
-
Brezno
3.   kolo:  nedeľa  29. 09. 2013
4.   kolo:  nedeľa  06. 10. 2013
5015
D. Kubín
-
voľno
5022
voľno
-
Prievidza
5016
Žilina
-
P. Bystrica
5023
MŠK Púchov
-
MHA Martin
5017
Námestovo
-
MŠK Púchov
5024
P. Bystrica
-
Námestovo
5018
MHA Martin
-
Prievidza
5025
D. Kubín
-
Žilina
5019
Brezno
-
Lučenec
5026
Lučenec
-
MHK Bl. Detva
5020
B. Bystrica
-
HC 07 Detva
5027
HC 07 Detva
-
Zvolen
5021
MHK Bl. Detva
-
Zvolen
5028
Brezno
-
B. Bystrica
5.   kolo:  nedeľa  13. 10. 2013
6.   kolo:  nedeľa 20 . 10. 2013
5029
Žilina
-
voľno
5036
voľno
-
MŠK Púchov
5030
Námestovo
-
D. Kubín
5037
P. Bystrica
-
Prievidza
5031
MHA Martin
-
P. Bystrica
5038
D. Kubín
-
MHA Martin
5032
Prievidza
-
MŠK Púchov
5039
Žilina
-
Námestovo
5033
B. Bystrica
-
Lučenec
5040
Lučenec
-
HC 07 Detva
5034
Zvolen
-
Brezno
5041
MHK Bl. Detva
-
Brezno
5035
MHK Bl. Detva
-
HC 07 Detva
5042
Zvolen
-
B. Bystrica
7.   kolo:  nedeľa  27. 10. 2013
8.   kolo:  nedeľa  03. 11. 2013
5043
Námestovo
-
voľno
5050
voľno
-
P. Bystrica
5044
MHA Martin
-
Žilina
5051
MŠK Púchov
-
D. Kubín
5045
Prievidza
-
D. Kubín
5052
Prievidza
-
Žilina
5046
MŠK Púchov
-
P. Bystrica
5053
MHA Martin
-
Námestovo
5047
Zvolen
-
Lučenec
5054
Lučenec
-
Brezno
5048
MHK Bl. Detva
-
B. Bystrica
5055
HC 07 Detva
-
B. Bystrica
5049
Brezno
-
HC 07 Detva
5056
Zvolen
-
MHK Bl. Detva
9.   kolo:  nedeľa  10.  11. 2013
10.  kolo:  nedeľa  17. 11. 2013
5057
MHA Martin
-
voľno
5064
voľno
-
D. Kubín
5058
Námestovo
-
Prievidza
5065
P. Bystrica
-
Žilina
5059
Žilina
-
MŠK Púchov
5066
MŠK Púchov
-
Námestovo
5060
D. Kubín
-
P. Bystrica
5067
Prievidza
-
MHA Martin
5061
MHK Bl. Detva
-
Lučenec
5068
Lučenec
-
B. Bystrica
5062
Zvolen
-
HC 07 Detva
5069
Brezno
-
Zvolen
5063
B. Bystrica
-
Brezno
5070
HC 07 Detva
-
MHK Bl. Detva
11.   kolo:  nedeľa  24.  10.  2013
12.  kolo:  nedeľa  01. 12. 2013
5071
Prievidza
-
voľno
5078
voľno
-
Žilina
5072
MHA Martin
-
MŠK Púchov
5079
D. Kubín
-
Námestovo
5073
Námestovo
-
P. Bystrica
5080
P. Bystrica
-
MHA Martin
5074
Žilina
-
D. Kubín
5082
MŠK Púchov
-
Prievidza
5075
HC 07 Detva
Lučenec
5083
Lučenec
-
Zvolen
5076
Brezno
-
MHK Bl. Detva
5084
B. Bystrica
-
MHK Bl. Detva
5077
B. Bystrica
-
Zvolen
5085
HC 07 Detva
-
Brezno
13.  kolo:  nedeľa  08. 12. 2013
14.  kolo:  nedeľa  15. 12. 2013
5086
MŠK Púchov
-
voľno
5094
voľno
-
Námestovo
5087
Prievidza
-
P. Bystrica
5095
Žilina
-
MHA Martin
5089
MHA Martin
-
D. Kubín
5096
D. Kubín
-
Prievidza
5090
Námestovo
-
Žilina
5097
P. Bystrica
-
MŠK Púchov
5091
Brezno
-
Lučenec
5098
Lučenec
-
MHK Bl. Detva
5092
B. Bystrica
-
HC 07 Detva
5099
HC 07 Detva
-
Zvolen
5093
MHK Bl. Detva
-
Zvolen
5100
Brezno
-
B. Bystrica
15.  kolo:  piatok  22. 12. 2013
16.  kolo:  nedeľa  05. 01. 2014
5101
P. Bystrica
-
voľno
5108
voľno
-
MHA Martin
5102
D. Kubín
-
MŠK Púchov
5109
Prievidza
-
Námestovo
5103
Žilina
-
Prievidza
5110
MŠK Púchov
-
Žilina
5104
Námestovo
-
MHA Martin
5111
P. Bystrica
-
D. Kubín
5105
B. Bystrica
-
Lučenec
5112
Lučenec
-
HC 07 Detva
5106
Zvolen
-
Brezno
5113
MHK Bl. Detva
-
Brezno
5107
MHK Bl. Detva
-
HC 07 Detva
5114
Zvolen
-
B. Bystrica
17.  kolo:  nedeľa  12. 01. 2014
18.  kolo:  nedeľa  19. 01. 2014
5115
D. Kubín
-
voľno
5122
voľno
-
Prievidza
5116
Žilina
-
P. Bystrica
5123
MŠK Púchov
-
MHA Martin
5117
Námestovo
-
MŠK Púchov
5124
P. Bystrica
-
Námestovo
5118
MHA Martin
-
Prievidza
5125
D. Kubín
-
Žilina
5119
Zvolen
-
Lučenec
5126
Lučenec
-
Brezno
5120
MHK Bl. Detva
-
B. Bystrica
5127
HC 07 Detva
-
B. Bystrica
5121
Brezno
-
HC 07 Detva
5128
Zvolen
-
MHK Bl. Detva
19.  kolo:  nedeľa  26. 01. 2014
20.  kolo:  nedeľa  02. 02. 2014
5129
Žilina
-
voľno
5136
voľno
-
MŠK Púchov
5130
Námestovo
-
D. Kubín
5137
P. Bystrica
-
Prievidza
5131
MHA Martin
-
P. Bystrica
5138
D. Kubín
-
MHA Martin
5132
Prievidza
-
MŠK Púchov
5139
Žilina
-
Námestovo
5133
MHK Bl. Detva
-
Lučenec
5140
Lučenec
-
B. Bystrica
5134
Zvolen
-
HC 07 Detva
5141
Brezno
-
Zvolen
5135
B. Bystrica
-
Brezno
5142
HC 07 Detva
-
MHK Bl. Detva
 
Booking.com
firefox-and-ie
Optimalizované pre Mozilla Firefox

Vytvorené (c) HC Lučenec. Hostované T-net.